התמחויות המשרד
שי זוהר, עורכי דין
   

דיני התכנון והבניה

דיני התכנון והבניה נחלקים למספר נושאים ותתי נושאים, כאשר "תחומי העל" הם:

1. הפקעת מקרקעין.
2. קבלת היתרי בניה.
3. סנקציות פליליות ומנהליות כגון צווי הריסה, צווי הפסקה וצווי מניעה.
4. שמירה על איכות הסביבה, שמירה על שטחים פתוחים, הפסקת שימושים מזהמים באזורים  עירוניים, מתן אישורים להקמת אנטנות סלולריות וכד'.

הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה נאלצות לעיתים להפקיע מקרקעין לטובת הציבור ולצורך ביצוע תפקידיהן השונים, כגון סלילת דרכים ומסילות, הקמת מבנים ציבוריים, נטיעת גנים, טיפול במתקני מים וביוב וכיו"ב.

הסמכות להפקיע מקרקעין מוסדרת בחוקים שונים, בהתאם למטרת ההפקעה. לעיתים, ההפקעה תעשה בכפוף לתשלום פיצוי לבעלי המקרקעין, לעיתים ההפקעה תבוטל בשל פגמים מהותיים שנפלו בהליך ההפקעה ולעיתים הקרקע הפרטית תושב לבעליה עקב כך שהמטרות לשמן הופקעו המקרקעין מלכתחילה, חדלו מלהתקיים.

ישנם מקרים בהם מקנית זכות לפיצויים לבעל מקרקעין שנפגעו כתוצאה מאישורה של תכנית מתאר. במקרה זה, מעגל הזכאים לפיצוי רחב יותר והוא כולל גם בעל מקרקעין גובלים למקרקעין שנפגעו כתוצאה מתכנית המתאר.

נושא חשוב נוסף בענייני תכנון ובניה הוא הנושא של היתרי בניה. בעל מקרקעין המעוניין לבנות על המקרקעין שבבעלותו, חייב לקבל לשם כך היתר. הסיבה היא ברורה, בניה ללא רסן וללא הגבלה, תפגע באנשים אחרים ובציבור בכללותו.

החוק מחייב היתר לבניית או להריסת בניין וכן להוספה לבניין קיים (למעט שינוי פנימי). הגדרת המונח "בניין" אינה פשוטה וברורה והפסיקה הגדירה סוגים שונים ומגוונים של בנייה כמחייבים קבלת היתר.

חוק התכנון והבניה קובע כי מי שמבצע  עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כאשר ביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר, מבצע עבירה פלילית ויהיה צפוי לעונש מאסר, קנס וכן סנקציות נוספות כגון הריסה, תשלום כפל אגרה, כפל שווי וכד'.

החוק מסמיך את הועדות המקומיות לתכנון ובניה לגבות אגרות והיטלים שונים. כך למשל מוסמכת ועדה מקומית לתכנון ובניה לגבות היטל השבחה שייעודו כיסוי הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצרכי ציבור, לגבות "כופר חניה" שייעודו לממן הקמת חניונים ציבוריים וכן לגבות אגרות בניה בעד מתן היתר בניה.

נושא שנחשב "בוער" בזמן האחרון הוא נושא של איכות הסביבה ובמיוחד הנושא של התקנת אנטנות סלולריות בקרבת אזורים מיושבים. לצורך הקמת אנטנה סלולרית, נדרש בין היתר אישור מאת הממונה על הקרינה מהמשרד לאיכות הסביבה. בית המפשט קבע עוד כי הקמת אנטנה סלולרית חייבת להיעשות בתיאום מלא עם הרשות המקומית.

משרדנו מטפל בייצוג בעלי מקרקעין בפני הרשויות השונות לשם קבלת פיצוי בגין הפקעת מקרקעין או לשם קבלת היתר בניה. עוד עוסק משרדנו בייצוג נאשמים בעבירות לפי חוק התכנון והבניה בפני בית המשפט. 

 

   
משפט אזרחי
משפט מנהלי
דיני משפחה וירושה
דיני נזיקין
הוצאה לפועל
דיני עבודה
המשפט הפלילי
ארנונה כללית
דיני התכנון והבניה
קניין רוחני
138 Jabotinski St, Ramat-Gan, 52602
Tel:03-7511955 OR 054-6680699, Fax: 1533-7511955 OR 050-8973705
רחוב ז'בוטינסקי 138, רמת גן, 52602
טלפון:03-7511955 או 054-6680699, פקס: 1533-7511955 או: 050-8973705
Shay Zohar, Adv
שי זוהר, עו"ד